Laddar

Älgjakt

Vi vet att förutsättningen för en lyckad jakt är stor kunskap om naturen vi verkar i och om viltbeståndet vi jagar av. Till detta krävs även lång jakterfarenhet och inte minst bra jakthundar. Efter många verksamma år som jaktarrangör vågar vi påstå att vi besitter stor kunskap men vi är också ödmjuka inför att jakten till stora delar sker på naturens villkor.

Vi jagar älg över 15 000 sammanhängande hektar privat och väglös fjällmark. Älgarna vandrar mot Norge under vintern där den varmare Atlantkusten erbjuder ett bra vinterbete. Under våren kommer älgarna tillbaka för kalvning och frodigt och ostört sommarbete till fjälls. Våra marker håller ett exceptionellt bra bestånd av älg och inte minst stora tjurar. Markerna klarar en årlig avskjutning på drygt 50 älgar vilket i sig beskriver tillgången. Älgjakten börjar första måndagen i september.

Läs mer

Vi bedriver älgjakt i olika former.

Driven älgjakt 

För en lyckad driven jakt bör gruppen vara på närmare 10 personer. Beroende på vind och väder kan vi välja att jaga med hundarna lösa eller i band, även en kombination kan av de båda. Hundförarna och hundarna driver/trycker älgen mot passkyttarna. Väljer vi att jaga över löshund kan passkyttar komma att få tillfälle till insmygning på ståndskall. Vi strävar efter att jaga flera områden per dag för att inte väntan för våra skyttar skall bli för lång. Vi har ca 120 olika pass på marken, vi behöver inga jakttorn (high seats) då samtliga pass är vackert belägna med god fjällutsikt.

Klassisk älgjakt

Vår kanske mest exklusiva jaktprodukt är 1+1 jakt över ställande älghund. Du jagar ensam tillsammans med en guide. Hunden söker över stora områden för att finna älg. När hunden får kontakt med älgen skäller den rytmiskt ställer älgen. När situationen känns stabil och hunden har bra kontroll på älgen börjar vi smyga oss närmare. Ansmygningen kan vara från flera kilometers håll och ta lång tid. Vi vill komma så nära att vi kan bedöma älgen och avlossa ett säkert skott. Få jaktformer kan ge en liknande adrenalin-kick då vi i vissa fall kommer så nära att du kan höra älgen andas…

Stäng
VISA BILDER
Stäng
Vi jagar älg över 15 000 sammanhängande hektar privat och väglös fjällmark.
HJÄRTAT